Nærmest umulig å etablere uavhengige dagligvarebutikker

Bård Pettersen er tredje generasjons kjøpmann ved den siste uavhengige dagligvarebutikken i Tromsø. Han sier Eide Handel ikke hadde vært istand til å være selvstendige om de hadde startet opp i 2011: «Det er umulig iom. at kjedemakten er blitt slik som den er. Hvis du skal starte opp for selv idag, er du avhengig av å kjøpe varer fra en grossist. Som det er idag så er det ikke frie selvstendige grossister. Enten er grossistene eid av kjedene, eller så eier kjedene grossistene. Sånn er det.»

Ifølge professor Kåre Skallerud har gründerne «Rimi-Hagen og Rema-Reitan sørget for at ingen andre kan følge i deres fotspor». «De har skaffet seg en makt som de har i dag, og de bruker sin makt til å stenge ute andre som forsøker seg.»

Se innslaget i NRK Nett-TV:

2011: Kort tilbakeblikk.

25.08. Markering for kultur på Trikkesløyfa. Flere innlegg, dikt og musikk.

08.08. Det blir kjent at NorgesGruppen inngår en midlertidig 3- års leieavtale med Café Abel.

02.07. Abels Hage etableres foran bokhandlen og kafeen, på gressplenen på Trikkesløyfa. Lokalbefolkningen ”plantet” sin stemme med blomster.

26.06. Oppropet «Ja til Ullevål Bokhandel og Café Abel» starter og samler 1000 underskrifter i løpet av en uke. Underskriftene fortsetter å tikke inn, med flere hundre godt formulerte begrunnelser. Link: www.elm.no/opprop.

14.06. Det blir kjent at Ullevål Bokhandel og Café Abel ikke får fornyet sine leiekontrakter i Kinobygningen på John Colletts plass. Stedene skal erstattes med en KIWI- butikk. Avgjørelsen er møtt med sterke, negative reaksjoner i nærmiljøet.

Åpning av kultursløyfa.no

Da har bloggen kultursløyfa.no åpnet. En mulighet for å komme med forslag til arrangementer på Trikkesløyfa og ta del i utviklingen av nærmiljøet ved å diskutere ulike scenarier.

Det er viktig å identifisere hvilke kvaliteter som skaper et godt nærmiljø og å ha et bevisst forhold til disse. En bærekraftig utvikling baserer seg på et samspill mellom, sosiokulturelle, økologiske og økonomiske faktorer. En utvikling som derimot ensidig baserer seg på økonomisk verdiskaping, viser seg ofte å være en trussel mot helt sentrale kulturelle og økologiske verdier. Hvordan kan vi bidra til å styrke de kulturelle og økologiske kvalitetene i vårt nærmiljø? Et godt samspill mellom de ulike aktørene som former nærmiljøet, med et felles mål om et levende, godt lokalmiljø er målet.
 
Vær en kreativ, aktiv og våken KULTURAKTØR i ditt nærmiljø!

Markering for kultur, 25.08.2011

Dette var en markering av de kulturelle kvalitetene Ullevål Bokhandel og Café Abel representerer. Markeringen var både et uttrykk for hvilke kvaliteter folk ønsker og samtidig en feiring av det unike ved at så mange har slått ring om positive verdier i nærmiljøet.

Det var blant annet innlegg av:

  • Tone Lindheim, professor i landskapsarkitektur, UMB og partner i Bjørbekk og Lindheim.
  • Ivar Tøsti, tidligere styreleder i Fribokhandel BA.
  • Hege Tunaal, visesanger og sangpedagog (førsteamanuensis) ved Kunsthøgskolen i Oslo; Teaterhøgskolen.
  • Ivar Frønes, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
  • Thomas Hylland Eriksen, professor i sosiologi, UiO.
  • Ane Hoel, høyskolelektor og skuespiller.

Videoer av innleggene:

Tone Lindheim

Ivar Tøsti

Hege Tunaal

Ivar Frønes

Thomas Hylland Eriksen

Ane Hoel