Midlertidige byrom gir bedre byplanlegging

I Norge er temporære byrom og midlertidighet som strategi i byutvikling et forholdsvis nytt fenomen, men rapporten viser at en rekke byer så smått begynner å bruke det aktivt som en inkorporert del av en strategisk byutvikling.
http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/aktuelt-2/nyhetsarkiv/nyheter-2011/midlertidige-byrom-gir-bedre-byplanleggi.html?id=653766