Juridisk hjelp

Inspirert av Knøttene stiller Geir, juridisk rådgiver, opp på Colletts Gjestebud. Knøttene tar 5 cent for «psykiatrisk hjelp» . Med en dollarkurs på 6,28 blir dette omregnet til norsk valutta ca 31 øre. Geir velger (som jurister gjerne gjør) å runde dette opp til 1 krone. Notér dine utfordringer og kom, kom for juridisk Gjestebuds-hjelp!Juridiske råd