Utstilling av skisseforslag – John Colletts plass

Bydelsadministrasjonen åpner en utstilling av skisseforslag til torg- og møteplass på John Colletts Plass, mandag 06.06. kl. 18.00 på Bicks. Utstillingen blir hengende hele juni måned. En facebook-gruppe der interesserte kan gi kommentarer og vurderinger omkring forslagene skal opprettes. Prosjektgruppa, bestående av representanter fra Blindern Vel, Kiwi, gårdeierne i Vestgrensa 2/4 og Kultursløyfa ønsker en aktiv medvirkning fra lokalmiljøet i den videre planprosessen.
Velkommen!
Tre firmaer har deltatt i konkurransen, Dronninga Landskap AS, Arkitektene AS og Østre Linje AS, sistnevnte er også engasjert i reguleringsarbeidet for Grefsenplatået.