Bypollinatorer

Hva gjorde DU på Verdens biomangfolddag, 22. mai?

Nitti tredjeklassinger fra Ullevål Skole sådde og plantet ut et matfat for pollinatorer i Abels Hage den dagen. – Solsikker, ringblomst, gresskar og squasj. På asfalten tegnet de sin drømmebie. Nå blomstrer plantene om kapp med hverandre til glede for bier, humler, sommerfulger  – og også for sommerfluene, snyltefluene og alle de andre pollinerende små.

Se de flittige barna i aksjon i denne fortfilmen.

 

Taleprogram – Colletts Gjestebud, 2. september

Skuespiller og høgskolelektor Anel Hoel leder programmet og videoen starter med hennes introduksjon av prosjektet Abels Hage.
Musikk:
Tre innslag ved operasanger Gjøril Songvoll.
Halldor Rossebø avrunder programmet med sin fele; norsk folkemusikk.

Oversikt over talerne og tidspunkt i videoen :
11:00 Ordfører Fabian Stang
15:00 Maiken Mc Cormic (Samfunnsgeograf). Majobo – Mat og jord der du bor.
24:00 Ellen Holm Stenersen (Oversetter og tidligere redaktør av Hagebybladet). Om kulturelle kvaliteter i nærmiljøet.
33:30 Ivar Frønes (Professor i sosiologi). Om sosiale kvaliteter i nærmiljøet.
39:30 Jonathan Colman (Førsteamanuensis ved institutt for naturforvaltning, UMB). Om økologiske kvaliteter i nærmiljøet.
47:00 Benedikte Stiff. Leder i Blindern vel. Om den kommende opprusting av John Colletts plass.
56:00 Erik Skei. Bydelspolitiker (V). Om møteplasser.
01:00 Trygve Mysen. (Arkitekt og gammel Hagebybeboer). Presenterer en modell av Rundekiosken som tidligere sto på John Colletts plass og lanserer tanken om opprettelse av et Hagebymuseum. Vi beklager på det sterkeste at store deler av innlegget mangler på grunn av tekniske problemer under filmingen.
01:02:30 Adriana Bertet. Billedkunstner, student i landskaparkitektur og en av initiativtakerne bak Abels Hage.

Lysfest på John Colletts plass, 22.03.

Den håndmalte kulturhistoriske plakaten ble hengt opp på paviljongen på Trikkesløyfa, 22.03. I den forbindelse var det en lysfest på plassen. Spiralen i Abels Hage, sporet etter 165 blomster plantet av nærmiljøet i sommer, ble fylt med fakler og lykter. Det ble grillet og brent bål og beboere og forbipasserende kom innom og spiste og pratet med hverandre.
Du kan se video av lysfesten her:

Plakaten viser noen glimt av steder, hendelser, og personer som har vært med på å forme området. Fra de første spor av mennesker i bronsealderen, til John Collett på Store Ullevål gård (beg 1800-tallet), til Harald Hals og planleggingen av Ullevål Hageby (beg 1900-tallet) og til utviklingen av John Colletts plass som bydelssenter (1920/30-tallet).
Plakaten viser også hvordan folk mobiliserte i fjor sommer, da det ble kjent at Ullevål Bokhandel og Café Abel ikke fikk fornyet sine leiekontrakter. Folk ga uttrykk for sine meninger gjennom et opprop, anleggelse av en felles hage og en kulturmarkering.
Meningen med plakaten er å belyse noen historiske sosiale, kulturelle og økologiske verdier  fra nærmiljøets historie og understreke betydningen av at vi aktivt må ivareta disse for at de ikke skal gå tapt.

Markering for kultur, 25.08.2011

Dette var en markering av de kulturelle kvalitetene Ullevål Bokhandel og Café Abel representerer. Markeringen var både et uttrykk for hvilke kvaliteter folk ønsker og samtidig en feiring av det unike ved at så mange har slått ring om positive verdier i nærmiljøet.

Det var blant annet innlegg av:

  • Tone Lindheim, professor i landskapsarkitektur, UMB og partner i Bjørbekk og Lindheim.
  • Ivar Tøsti, tidligere styreleder i Fribokhandel BA.
  • Hege Tunaal, visesanger og sangpedagog (førsteamanuensis) ved Kunsthøgskolen i Oslo; Teaterhøgskolen.
  • Ivar Frønes, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
  • Thomas Hylland Eriksen, professor i sosiologi, UiO.
  • Ane Hoel, høyskolelektor og skuespiller.

Videoer av innleggene:

Tone Lindheim

Ivar Tøsti

Hege Tunaal

Ivar Frønes

Thomas Hylland Eriksen

Ane Hoel