Mat til bybier og byfolk

ABEL er nå fylt med pollen og nektarrike påskeliljer. Et riktig fristende måltid for slitne bier som hele vinteren har jobbet for å holde dronning Abellone varm ved å samle seg i en sirkel rundt henne og vibrere for å få opp temperaturen. De bytter på med å være ytterst. Nå, så tidlig på våren, har de ikke energi til å fly langt etter maten. Da er det bra de nå har en god blomsterladning i Abels Hage bare noen meter fra kuben og flere av dem stikker også innom Kiosken og beiter litt på de mange fine blomstene der.

Påskeliljene ble levert så og si på døren. En gave fra Sparebankstiftelsen! Og han som leverte støtter også budskapet om å redde biene. Den spanske studenten Antonio kaster fra seg sykkelen på vei hjem fra universitetet og hjelper til å få plantene i jorden. Biene må vi ta vare på! Catja og Nada fra juniorgartnerlaget sier de elsker både bier, sommerfugler og blomster. Nabo Helle mener vi alle har en birolle i denne sammenheng og nevner i samme slengen at hun har stemt på Abels Hage som åsted for en grill i en pågående, spennende grillkonkurranse. Tenk – da kunne vi tilberede mat og spise side om side med biene!

web_2

Bli Bypollinator!

web_1I år er det flere bypollinatorer som har landet i Trikkesløyfa; Biotopia Prosjekt som er en gruppe landskapsarkitekter, ByBi Birøkterlag og La Humla Suse, en forening for humler. Dessuten snekkerne Reidar Meyer og Vegard Hopland, Daniel Stephanek, geriljagartner fra Manglerud og Sigrid-Ann Mortensen, leder av Nordstrand Hagelag. Birøkter Kim Bredesen har ansvar for Abels biKube med dronningen Abellone og alle hennes døtre (og noen sønner) som står i utkanten av plassen. I tillegg blir det i år opprettet en besøksbigård med fire bikuber på et garasjetak i Eventyrveien! Disse kubene vil bli røktet av Ragna Ribe Jørgensen sammen med ByBis ungdomsambassadør, Tora Fougner Økland. Barn i Damplassen og Sognsveien Barnehage og tredjeklasse-elever ved Ullevål Skole skal kåre navn til de fire dronningene. De skal også hjelpe til med å skaffe mat til pollinatorene ved å så frø og plante blomstrende pollen og nektar-rike planter i Abels Hage.

Det mye vi kan gjøre for å hjelpe disse små, nyttige arbeiderne der vi bor. Følg med i sløyfa og Bli Bypolinator du også!

Connecting Abels Hage og Australia

Juristen Polly Higgings jobber aktivt for å få på plass en internasjonal lovgivning mot miljøødeleggelser. Akkurat som man kan dømmes av en FN-domstol for alvorlige forbrytelser mot menneskeheten bør det finnes et internasjonalt lovverk knyttet til alvorlige forbrytelser mot klodens økosystem; ecocide, sier Polly. Polly Higgings besøkte Abels Hage i november for å høre hvordan vi jobber for nærmiljøets økologiske verdier i vår lokale lille sløyfe. Så føk hun videre ut i den store verden. Nå befinner hun ser oppned i Australia –  der hun stadig taler vårt felles globale miljøs sak. På vegne av tusen bier og blomster i Abels Hage – Heia Higgins!

Se intervju med Higging i Australia her
https://www.facebook.com/photo.php?v=726755107344908&set=vb.119683584718733&type=2&theater

Ecocide på facebook
https://www.facebook.com/Ecocide

Eradicating Ecocide – Global Initiative
http://eradicatingecocide.com/wish20/

Bærekraftig kretsløp

Stor takk til Bydel Nordre Aker for frivillighetsmidler til Abels Hage! Først dryppet det litt i 2012 og så kom det en frisk skur i 2013 som dekket alle Kultursløyfas utgifter. Kan vi kalle det et bærekraftig kretsløp? Skattepenger som damper opp fra de tusen hjem, regner ned i Sløyfa og sørger for sosial, kulturell og økologisk avkasning nettopp i nærmiljøet til beboerne i de tusen hjem.

Føler du deg gammel?

Gå til Abels Hage og innrøm ditt nederlag! Her finner du ekte fossiler. Spor etter Oslofeltets første levende vesner. En kalksten med 450 millioner år gamle trillobitter, orthoceras og krinoider fra mellomordovicium.

Takk til Inger fra Asker som skjenket dette minnesmerke over noen av våre aller tidligste skapninger til Abels Hage!

Denne fornøyelige hendelse gikk av stabelen sommeren 2013.

Les mer om Oslofeltets geologi her:
http://www.mn.uio.no/geo/tjenester/kunnskap/geologi-oslofeltet/index.html

PS – Inkludert levende bilde med lyd!