Bedre bymiljø

Mandag 14. oktober er det to spennende arrangementer i byen vår: Majobo inspirasjonskveld i Mathallen fra kl 18.00…

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=440985839344210&set=a.396319847144143.1073741836.379655912143870&type=1&theater
og åpningsevent Sørenga bro, også fra kl 18.00. Har du mulighet til å dele deg og delta på begge vil vi absolutt anbefale det!

https://www.facebook.com/events/206210319552618/211480782358905/?notif_t=plan_mall_activity

Urban landbruksplan

Det skal lages en landbruksmelding for Oslo, for selveste Oslo by! Abels Hage deltok på  et møte i regi av Bymiljøetaten, om behovet for en slik melding og hva den bør inneholde. Har altså vi i byen noe å tilføre på landbruksfronten?

Med oss hjem fikk vi en agurkplante! Planten tok en liten rast på veien, på DANA Bakeri, under Forskningsparken stasjon. Og en titt inn av døren viste at – der ingen skulle tro at noko kunne gro – der var det massevis av planter! Vakre blomster i sterke farver. Riktignok var blomstene av plast, men de har tydlig etablert seg der og det er ikke tvil om at den atmosfæriske avkastningen er god. Bybonde Tore, som har pløyd opp potetjordet i Abels Hage, har dessuten demonstrert noen effektive by-metoder: Værgudene kontaktes pr mobil og potetmosen plukkes rett opp av jorden. Så her er stort potensiale for en utmerket utveksling av kunnskap og erfaring mellom by og land.

Agurken ble plantet ut i matpallen i Trikkesløyfa, av Abels Hages junior-gartnerlag. By og land, hand i hand – heia urbanlandbruksplanen!

Less is more – Steve Wheens fortaussprekk-hager

«- Det kjørte en politibil forbi en gang jeg holdt på med en hage. Den stoppet opp, og betjenten spurte hva jeg drev med. Wheen forklarte. Politibilen kjørte videre. Etter noen minutter kom den tilbake i følge med flere politibiler.
– Han hadde fortalt kollegene sine om meg. De kom bare for å se. Det var skikkelig koselig.
Men er det mer enn koselig? Har Wheen et budskap, i likhet med graffitikunstneren Banksy?
– Noen tror det er et miljøbudskap for å få folk til å kjøre mindre bil. Andre tror at jeg protesterer mot et eller annet.
Han setter pris på tolkningene til folk, men han har ikke en plan. Det eneste han vil, er å gjøre folk litt lykkeligere i hverdagen.»

Aftenposten, 22.05.
http://www.aftenposten.no/bolig/Steve-Wheen-lager-blomsterbed-i-fortaussprekker–7207029.html#.UZyQMKKpVqA

Se mer på: http://www.thelittlebookoflittlegardens.com/#758/wordpress

 

«Et lykkeligere nærmiljø

Geriljaplanting er kort fortalt planting av ubrukte jordflekker i byen. En geriljagartner kan ta i bruk alt fra midtrabatter til nedlagte industriområder. Agendaene varierer: Noen ønsker bare å gjøre nabolaget litt penere, andre ønsker å gjøre en innsats for miljøet, mens andre igjen vil demonstrere at et område ikke benyttes til bybeboernes beste.

– Vi har et miljøbudskap om at enkeltmennesker kan være med å skape en bærekraftig by, sier Stephanek, som også er aktiv i det lokale Senterpartiet.

– Det snakkes mye om miljø og bærekraft, men lite om hvordan man kan tilrettelegge for det. Vi ønsker å ta jorda i bruk og vise gledene ved å dyrke.»

http://www.abcnyheter.no/livet/2013/05/19/planter-liv-i-byen

 

Å våge å tro på menneskene

Les innlegget i Aftenposten av Kathrine Aspaas,10.03.:

«Det er lett å få inntrykk av at verden er vrang og vanskelig. At det egentlig nytter lite. At vi som menneskehet blir kjipere og kaldere. At fattigdom ikke kan bekjempes. At det ikke finnes noe alternativ til olje og gass. At naturen er for dyr i drift. Men det er jo ikke sant! Det meste er mulig dersom vi våger å tro det – dersom vi har mot til å håpe.»

«Vi er mange som lengter etter en offentlig samtale som tar utgangspunkt i at det nytter. Som baserer seg på vissheten om at vi driver og skaper oss en verden her – en fin en.»

www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Epleslang-og-smoreost-7142326.html#.UUG9D9Yg12d

Earth democracy, Vandana Shiva

Utdrag:
Vitenskap og etikk
Ideen om objektiv og verdifri vitenskap er en illusjon som oppsto i Europa i opplysningstiden. I følge Shiva kan kunnskap aldri være verdifri, alle former for vitenskap avspeiler det kulturelle verdifundamentet. Fordi verdier og normer er iboende egenskaper ved vår kulturelle identitet er det umulig å etablere en vitenskap som er frikoblet fra etikk. Den største utfordringen i dag er å få økonomer, teknologer og politikere til å forstå at de verdiene som ligger til grunn for dagens politikk er i utakt med virkeligheten. Med forankring i indisk filosofi argumenterer hun for at økonomisk politikk må ta utgangspunkt i samfunnet som en levende organisme i stadig endring. Det vil blant annet si at lokaldemokrati og desentraliserte løsninger må prioriteres foran globaliserte maktstrukturer.

Vandana Shiva har engasjert seg sterkt i bevegelsen Earth democracy, som bygger på at vi har plikt til å ivareta livsbetingelsene for alle former for liv. Begrunnelsen er at ‘the-web-of-life’ er et kontinuum der biodiversitet og mangfold har iboende verdi. Et levende demokrati er dermed en garanti for at de økosysteme vi er avhengige av blir beskyttet. Shiva arbeider ut fra en ide om at demokratiet må utvikles nedenfra, ved å skape engasjement blant folk flest. Desentraliserte beslutningsprosesser bidrar til å styrke folks opplevelse av medansvar. Derfor har hun vært initiativtaker til etablering av dialogbaserte folkebevegelser i mange deler av verden.

Professor Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø

https://www.cultura.no/Pengevirke/Pengevirke-nr-4-2012/Vandana-Shiva/

Video, Vandana Shiva, Earth Democracy: