Nettverk for bærekraftig mat i Oslo

Bymiljøetaten inviterer til nettverksmøte onsdag 23. januar kl. 13.00-15.30 på Cafe Abel! Oslo har blitt med i det europeiske nettverksprosjektet «Sustainable food in urban communities». Nettverksgruppen skal blant annet lage en handlingsplan for bærekraftig mat i Oslo. Alle som er interessert i bærekraftig mat er velkommen til å bli med. Kom, kom!
Les mer + påmelding her:
http://www.miljo.oslo.kommune.no/article243528-21048.html

Om EUs UrbAct-prosjekt:
http://urbact.eu/en/projects/low-carbon-urban-environments/sustainable-food-in-urban-communities/homepage/

Selvdyrking eller veldyrket?

Linker til meningsutvekling i Morgenbladet om betydningen av lokal dyrking:

«Det har vært høstet grøde på Facebook de siste månedene. I løpet av sommeren har de jordnære delene av kultureliten dyrket grønnsaker i balkongkasser, parseller og villahager.»

«Vi endrer ikke politiske strukturer ved å dyrke (oss) selv. Vi løser ikke klimakrisen med grønne fingre. Og vi redder ikke verden med urter dyrket i balkongkasser. Å tro dette ville være å stikke hodet i sanden, eller, rettere sagt, i jorden. Når man forsøker å gripe an klimaendringer og andre store samfunnsutfordringer, kan det derfor være nyttig å huske at selvdyrking først og fremst er … selvdyrking.»
Karen Lykke Syse, Thorunn Gullaksen Endreson og Kristian Bjørkdahl. Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo.
http://morgenbladet.no/ideer/2012/selvdyrking_er_selvdyrking#.UNbLiOTWiXl

«Kanskje det sitter i genene våre å utbasunere hvordan vi får tomatene til å modne, eller dillen til å frø seg? I hvert fall sitter det heldigvis i genene å dele gleder med mennesker vi er glad i. Det sitter også i genene å være stolt over å skape noe selv, å lære noe nytt, å bli flinkere år for år. Glede i seg selv har enorm verdi, og det er forunderlig at voksne mennesker, med henvisninger til franske filosofer, kan finne denne gleden mistenkelig og uttrykk for noe annet enn det den er.»
Margrethe Geelmuyden. Hobbygartner.
http://morgenbladet.no/debatt/2012/jalete_overklassefenomen#.UNZHruTWiXl

«Denne pekende kvasikritiske og innholdsløse «argumentasjonen» bør gjøre enhver mørk til sinns når det gjelder fremtiden. Grunnen er helt enkelt den at «fremtiden» ligger på sine knær og ber om at vi i dag søker mot en viss form for enighet og samlende praksis når det gjelder å forme et grønt alternativ til dagens samfunn: En umulighet så lenge finforvalting av tegn er langt viktigere enn å søke mot innhold. Når folk ikke vil kjøre el-bil fordi Petter Stordalen og Kjell Inge Røkke gjør det, eller når folk ikke lenger vil dyrke sin egen hage fordi Celina Middelfarts favorittrestaurant er en restaurant som sverger til kortreist mat er det ikke mye annet igjen å hvile seg på enn kapitalstyrte struktureringskrefter, som det for øvrig er helt ut å bry seg om å kritisere.»
Svein Anders Noer Lie. Phd i filosofi ved Universitetet i Tromsø.http://morgenbladet.no/debatt/2012/tegn_og_gronne_fingre#.UNZFNeTWiXl

«Denne debatten er i sin spede begynnelse og jeg håper gjeldende artikkel vil sette fart på prosessen. Urbant landbruk blir stadig viktigere ettersom den pågående tilstrømningen til byer verden over øker.»
Ragna Ribe Jørgensen. Idehistoriker og selvdyrker.
http://morgenbladet.no/debatt/2012/hva_dyrker_akademia#.UNbRTOTWiXl

«I løpet av det siste året har Majobo-prosjektet mobilisert hundrevis av mangfoldige dyrkeprosjekter over hele landet. Nettverket handler lite om jåleri og skryt, men derimot om troen på konkret handling, det å starte med seg selv.»..

«Nesten 50 prosent av klimafotavtrykket vårt kommer fra maten vi spiser. Dette betyr at klimaforskere også må tørre å engasjere seg i matpolitikk. Løsningen er kortreist og økologisk – det bekrefter også FNs matvareorganisasjon FAO og et utall andre forskningsrapporter.»
… «Selvdyrking skaper et unikt engasjement for lokalmiljø og bærekraft. Viktigheten av dyrking som et framtidsrettet klimatiltak understrekes av at flere Majobo pilotprosjekter støttes av Miljøverndepartementets satsning «Framtidens Byer» og er del av EU og FN-nettverk for bærekraft.»

«De med beslutningsmakt må innse hvor viktig økologisk og kortreist dyrking er for en klimasmart fremtid. Nøkkelen ligger i skaleringen; fler, mer mangfoldige og større prosjekter. Den enslige urtepotten i en vinduskarm har ikke store klimafordeler ved seg, men et grønt samfunn hvor folk er informerte og engasjerte i miljø og matproduksjon bør vi alle jobbe for. Den som dyrker gjenoppdager mange av naturens koblinger og menneskets rolle oppi dette. De blir viktige allierte for klimatiltak innen andre områder som SUM-forskerne ikke bør kimse av.

Vi inviterer alle til å bli med på denne framtidsdugnaden. Sammen skaper vi framtiden, selvdyrket er nemlig veldyrket.»
Helene Gallis. Daglig Leder, Majobo (Mat og jord der du bor).
http://morgenbladet.no/debatt/2012/selvdyrket_er_veldyrket#.UNbS0eTWiXk

Edible city – 60 minutters dokumentar

Edible city, eller Spiselig by på norsk. En 60 minutter lang dokumentarfilm som forteller historien om pionerer som arbeider med å endre nærmiljøet til å dyrke lokal mat, som både er miljø- og helsevennlig, økonomisk forsvarlig og representerer en mer klimavennlig holdning til mat.

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_328901&feature=iv&src_vid=e2JMR5q7cY4&v=rIVqGtgDHBo

 

Majobo – DogA – 30. august

Få med deg MAJOBO-seminaret på DogA, 30. august! Der vil også Abels Hage bli presentert.
«Arkitekter, byggingeniører og byplanleggere ser at grønne takhager, bakgårder og byrom øker sosial kapital og verdien på eiendommer. Nå holdes det seminar om kjøkkenhager i stor og urban skala.»
http://www.okologisk.no/artikler/2012/gronne-takhager-oker-prisen-pa-eiendommer

Integrering må med i hele prosjektet

«Møtestedene kan bidra til at fellesskap oppstår på tvers av alder og etnisitet. Barrierer og fordommer brytes ned gjennom samvær utendørs. Et variert tilbud av ulike typer møtested inviterer flere til å oppholde seg ute, noe som øker den enkeltes livskvalitet. Parsellhagene er et godt eksempel på det.»

Anette Monsen Londalen, landskapsakitekt.

 

 

Aftenposten, 18.07.

Støtte til Majobo fra Fremtidens byer

Dyrking av økologisk mat i urban kontekst gir byrom nytt liv. Framtidens byer ønsker å høste erfaringer fra dette og vil delfinansieriere prosjektet «Mat og jord der du bor» (Majobo) etter anbefaling fra Oslo kommune, Bymiljøetaten.
Dyrking av økologisk mat i urban kontekst er en trend i mange byer i Europa og USA. Plener, parker, rivingstomter og tak gjøres om til små lokale dyrkingsarealer i kortere eller lengre perioder, og grå og grønne byrom får nytt liv med nyttevekster.

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/aktuelt-2/nyhetsarkiv/mat-og-jord-der-du-bor.html?id=696496

Befri oss fra arkitekttegnede møteplasser

«Planlegging av gode møteplasser i byen handler om noe annet en planlegging for det visuelle mottakerapparatet. Det er ikke spektakulært utformede byrom, store torg og ekstravagante plasser som får folk til å være glad i en bydel. Attraksjonen i et godt byrom er menneskene i seg selv. Den gode møteplassen er et sted hvor man har lyst til å henge litt lenger fordi det er fylt av andre mennesker.»
http://www.arkitektnytt.no/befri-oss-fra-arkitekttegnet-moteplasser