Åpning av kultursløyfa.no

Da har bloggen kultursløyfa.no åpnet. En mulighet for å komme med forslag til arrangementer på Trikkesløyfa og ta del i utviklingen av nærmiljøet ved å diskutere ulike scenarier.

Det er viktig å identifisere hvilke kvaliteter som skaper et godt nærmiljø og å ha et bevisst forhold til disse. En bærekraftig utvikling baserer seg på et samspill mellom, sosiokulturelle, økologiske og økonomiske faktorer. En utvikling som derimot ensidig baserer seg på økonomisk verdiskaping, viser seg ofte å være en trussel mot helt sentrale kulturelle og økologiske verdier. Hvordan kan vi bidra til å styrke de kulturelle og økologiske kvalitetene i vårt nærmiljø? Et godt samspill mellom de ulike aktørene som former nærmiljøet, med et felles mål om et levende, godt lokalmiljø er målet.
 
Vær en kreativ, aktiv og våken KULTURAKTØR i ditt nærmiljø!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *