Om Abels Hage og Kultursløyfa.no

Abels Hage ble opprettet 2. juli 2011, da folk møtte opp i Trikkesløyfa på John Colletts plass og plantet sin stemme med blomster. Det var en markering av at vi ville beholde to kulturinstitusjoner på plassen; 83 år gamle Ullevål Bokhandel og Café Abel. Fra det ble kjent at stedene ikke fikk fornyet leiekontrakt, like før sommerferien, til august, underskrev over 1600 personer det nettbaserte oppropet «Ja til Ullevål Bokhandel og Café Abel!» (elm.no/opprop) og flere skrev seg på lister, ca 2000 underskrifter tilsammen. 09. august opplyste NorgesGruppen at de ville anlegge en noe mindre KIWI og kaféen skulle få bli.

En bærekraftig utvikling er basert på en bred verdiskaping, med balanse mellom sosiale, kulturelle, økologiske og økonomiske verdier. Abels Hage med aktiviteter og arrangmenter og nettsidene elm.no/opprop, Kultursløyfa og facebook: Kultur på Trikkesløyfa, er forsøk på å styrke denne balansen. Vår fremgangsmåte har vært å kartlegge og formidle nærmiljøets sosiale, kulturelle og økologiske kvaliteter og skape arenaer for meningsytring, samhandling og dialog.

Fra 2012 ble Abels Hage en Majobohage (Mat og jord der du bor), med spiselige vekster som tema.

Stedets natur og kulturhistoriske kvaliteter formidles for styrke stedsidentieten og dra veksler på nærmiljøets egenart i møtet med fremtidens utfordringer. I formidlingsarbeide benyttes kunstuttrykk og kulturhistoriske referanser. Flere arrangementer er blitt gjennomført, blant annet to større; Markering for kultur på Trikkeløyfa, i august 2011 og Colletts Gjestebud, i 2012 (video ligger på bloggen). Det er ønske om å tilrettelegge John Colletts plass som en markedsplass med økologisk mat/drikke, kunst/håndverk, gjenbruk, med mer. Et marked som representerer mangfold, kvalitet og bærekraft.

Prosjektet har vært drevet av Adriana Bertet, billedkunstner, og Agnes Lyche Melvær. Begge naboer til John Colletts plass og begge masterstudenter i landskapsarkitektur. Fra 2013 drives Abels Hage videre av Agnes Lyche Melvær, mens Adriana Bertet bidrar til oppstart av et felles drivhus-prosjekt i Sogn Hagekoloni, sammen med andre hagekolonister.

Vi står overfor en rekke alvorlige, globale miljøproblemer. Hvordan skal vi tro vi kan klare å løse disse om vi ikke klarer å styre nærmiljøet i en retning vi ønsker? Vi vil styrke troen på at det nytter å engasjere seg, at den enkeltes stemme teller!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *