Dagens bier

Sosiale insekter = Insekter som lever i samfunn og samarbeider på ulike vis. De ekte sosiale (eusosiale) insektene omfatter bl.a. termitter, maur, stikkeveps, honningbier og humler, og karakteriseres ved at 1) individene innen arten samarbeider om yngelpleien, 2) det er reproduktiv arbeidsdeling ved at sterile individer hjelper en eller flere fruktbare i samme koloni, 3) det er overlapp av minst to generasjoner, slik at arbeidsdyktig avkom kan hjelpe foreldrene.

(snl.no)

web_Tegnet-av-en-bypollinator-i-Damplassen-barnehage_to-bier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *